Menu

Fair trade a direct trade

S farmármi spolupracujeme priamo a férovo od roku 2018

Pomáhame najchudobnejším farmárom v Kambodži, zlepšujeme ich mzdy a motivujeme ostatných k zmene.

•

DIRECT TRADE A FAIR TRADE

V súčasnosti je .pepper..field jedinou spoločnosťou na svete, ktorá vypláca malým farmárom 100 % ceny fair trade oficiálne stanovenej KPPA - a túto sumu dostávajú vždy priamo od nás, v plnej výške, bez akýchkoľvek sprostredkovateľov. Všetko máme plne pod kontrolou a snažíme sa zmeniť platové podmienky v Kambodži k lepšiemu a motivovať ostatných, aby urobili to isté.•

PREČO MALÉ FARMY?

Malé farmy v Kambodži majú najlepšie know-how na pestovanie korenia už od 13. storočia. Celkovo je v Kambodži približne 300 malých rodinných fariem v porovnaní s približne 5 veľkými farmami vo vlastníctve cudzincov. Od začiatku projektu v roku 2018 sme nákupom korenia podporili neuveriteľných 200 malých rodín. Cieľom projektu .pepper..field je zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rozvoj týchto farmárov, od ktorých budeme dôsledne nakupovať 100 % ich produkcie za podmienok spravodlivého obchodu, aby ich deti mohli pokračovať v rodinnom dedičstve.•

AKO POMÁHAJÚ PENIAZE?

Väčšina týchto rodín používa peniaze na údržbu farmy, zdravotnú starostlivosť, školné a školské potreby pre svoje deti. Takisto sme sa zaviazali vrátiť časť zisku späť do Kambodže na projekty v oblasti vzdelávania a zdravotníctva.
Poznáme všetkých farmárov a vždy sa o nich postaráme! Počas krízy spôsobenej koronavírusom v roku 2020 sme zorganizovali zbierku potravín Million pre Kambodžu.